04.04.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Frontex Οι προδιαγραφές της πρόσκλησης για τους αιτούντες, το έντυπο της αίτησης, καθώς και…