Στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Υβριδική διοργάνωση, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, 10/11/2022), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 4ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση και Ανθεκτικότητα» (Διαδικτυακή διοργάνωση, 11/11/2021), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για τρίτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Η Αξιολόγηση ως Εργαλείο Διακυβέρνησης» (Αθήνα, 30/10/2019), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 2ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών» (Θεσσαλονίκη, 2/10/2018), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για πρώτη φορά από την αρχή του θεσμού, προκήρυξαν διαγωνισμό υπό τον τίτλο

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»