Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 19:48

1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης: Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών» (Θεσσαλονίκη, 2/10/2018), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για πρώτη φορά από την αρχή του θεσμού, προκήρυξαν διαγωνισμό υπό τον τίτλο

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Ειδικότερα, προκηρύχθηκαν τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/YoungEmergingEvaluator 2018”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

H EEA αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και την εξαιρετική ποιότητα των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, ευχαριστεί θερμά για την τιμή όλους του Υποψηφίους και τους καλεί να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις της.