Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:43

Θέμα συζήτησης της 1ης Απριλίου 2019: «Ενημέρωση για δυνατότητες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια-Δυνατότητες διευκόλυνσης ενδιαφερομένων από την ΕΕΑ»