Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 16:49

Θέμα συζήτησης της 6ης Μαίου 2019: Ενημέρωση για την πορεία της διαβούλευσης επί του κειμένου της της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης με τίτλο: «Κείμενο θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης»