Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 16:51

Θέμα συζήτησης της 1ης Ιουλίου 2019: «Η Αξιολόγηση στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»