Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 16:53

Θέμα συζήτησης της 2ας Σεπτεμβρίου 2019: «Αξιολόγηση: Ενημέρωση των Πολιτών και Πολιτική Λογοδοσία»