30.07.2023

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης προκηρύσσει για πέμπτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

5ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο 2023.

02.09.2022

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης προκηρύσσει για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

4ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022.

Με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία, η ΕΕΑ ανακοινώνει τη μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής.

Τα ποσά των ετήσιων συνδρομών διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

      ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Τακτικά Μέλη (φυσικά πρόσωπα) 20€
Τακτικά Μέλη (νομικά πρόσωπα) 100€
Φοιτητές 10€

 

Εγγραφή Νέου Μέλους

01.10.2020

Η φετινή συγκυρία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΕΑ, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Η ΕΕΑ πιστή στο όραμα, τις αρχές και τις επιδιώξεις της, σε μία περίοδο ποικίλων μεταρρυθμίσεων, συνεχίζει να προωθεί και να αναδεικνύει τον ρόλο της αξιολόγησης στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και των μηχανισμών ανάδρασης, μέσω ανατροφοδότησης σε επίπεδο θεσμών και συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑ προγραμματίζει σειρά δράσεων εντός της νέας χρονιάς και προκηρύσσει για τρίτη χρονιά, διαγωνισμό, υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2021.

Τίθεται από σήμερα 11 Απριλίου 2019 σε δημόσια διαβούλευση, το κείμενο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) με τίτλο: «Κείμενο θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης».

Στόχος του κειμένου είναι η κινητοποίηση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην Ελλάδα και η υποστήριξή της σε φορείς λήψης αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.