Τίθεται από σήμερα 11 Απριλίου 2019 σε δημόσια διαβούλευση, το κείμενο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) με τίτλο: «Κείμενο θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης».

Στόχος του κειμένου είναι η κινητοποίηση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην Ελλάδα και η υποστήριξή της σε φορείς λήψης αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.