02.09.2022

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης προκηρύσσει για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

4ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022.