Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση διαδικτυακής συζήτησης με αντικείμενο την αξιολόγηση και τόνωση των δεσμεύσεων για την υποστήριξη της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2020 (16:00'-18:00' μ.μ.)

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών

Αίθουσα Αμφιθεάτρου

Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 3ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο διοργανώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019, στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Φέτος το συνέδιο, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του ''Η Αξιολόγηση ως Εργαλείο Διακυβέρνησης'', είχε ως στόχο την προώθηση του δημόσιου διαλόγου, για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αναδειχθεί η αξιολόγηση ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησης και της λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα.

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (18:00'-20:00'), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) διοργάνωσε στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, παρουσίαση του «Κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης».

Για την προβολή της εκδήλωσης συνδεθείτε εδώ

Εκδήλωση ΕΕΑ για την παρουσίαση κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη

Η διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων, απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μελέτης και προετοιμασίας των μέτρων πολιτικής, καθώς και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση αποτελεί διεθνώς, βασική επιστημονική μέθοδο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας πολιτικής, αναδεικνύοντας με επιστημονική πληρότητα, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της και ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων μέσω της συστηματικής και αντικειμενικής αποτίμησης του βαθμού επίτευξης των στόχων.

Συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», Θεσσαλονίκη

Κατά την περίοδο 1-5 Οκτωβρίου 2018, διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, το 13ο Διετές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών».

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης διοργάνωσε με επιτυχία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θέμα "Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο", την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η αξιολόγηση ως προστιθέμενη αξία σε κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα και η συνεισφορά της στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, συζητήθηκαν στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Λόη Λαμπριανίδη, Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Σελίδα 1 από 2