Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 15:35

Παρουσίαση κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης, 25 Ιουνίου 2019

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (18:00'-20:00'), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) διοργάνωσε στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, παρουσίαση του «Κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης».

Για την προβολή της εκδήλωσης συνδεθείτε εδώ

Εκδήλωση ΕΕΑ για την παρουσίαση κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης

Η προοπτική διαμόρφωσης μιας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης και η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο εισήγησης στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ το 2017. Το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ αποφάσισε τη σύσταση μίας θεματικής ομάδας εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης (με την μορφή ενός κειμένου θέσεων), στην οποία συμμετείχαν μέλη της ΕΕΑ με εξειδίκευση στα θέματα αξιολόγησης, δημόσιας διοίκησης, περιφερειακής – αναπτυξιακής πολιτικής.

Στόχος του κειμένου θέσεων της ΕΕΑ είναι η κινητοποίηση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην Ελλάδα και η υποστήριξή της σε φορείς λήψης αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.

Το κείμενο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 11/4/2019 έως 31/05/2019 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ (Κείμενο θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης)