Η έκρηξη της πανδημίας του COVID-19 δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ) τον Οκτώβριο του 2020.

Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ θα διοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2021. Πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία και το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σύντομα.