ΤΕΥΧΟΣ 5, Δεκέμβριος 2019

Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών που βραβεύθηκαν από την ΕΕΑ τα έτη 2018 και 2019

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (ΕΣΠΑ 1999–2014)»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και με αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σχέδιο μεσοβραχυπρόθεσμων δράσεων ανάκαμψης στον Δήμο Μαραθώνα
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ανάλυση δεικτών πρόβλεψης της Ελληνικής οικονομίας. Μελέτη Περίπτωσης: Το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ
Διπλωματική Εργασία

Συστήματα διοίκησης απόδοσης και αποδοτικότητας: Ο ρόλος των HR METRICS
Διπλωματική Εργασία