ΤΕΥΧΟΣ 8, Ιούνιος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Μήνυμα από την Πρόεδρο της ΕΕΑ

Άρθρα
Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: προς ένα πιο ενημερωμένο και πολιτικό περιεχόμενο
Νίκος Τράντας

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Προκλήσεις και προβληματισμοί
Γεώργιος Νάσιος

Συνέντευξη
Αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών: μια νέα αρχή;
Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού κ. Θανάση Κοντογεώργη

Βιβλιοπαρουσίαση
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (2020). Ο Αόρατος Λεβιάθαν. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts