ΤΕΥΧΟΣ 9, Δεκέμβριος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
ESGs και Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων: Κριτική Διαχρονική Επισκόπηση και Προοπτικές στην Ελλάδα και Διεθνώς
Παρασκευή Μπουφούνου, Μαρία Δέσποινα Αργυρού

Αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις: Στρατηγική ανάλυση προοπτικών και Αξιολόγηση
Δήμητρα Ιωάννου

Καλές πρακτκές στην αξιολόγηση
Βράβευση καλών πρακτικών - 3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Διάκριση στην κατηγορία “Καλύτερα εφαρμοζόμενη ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης” (2021): Η ευκαιρία ανάπτυξης ενός θεματικού μηχανισμού ανοικτών δεδομένων φαρμάκου στη χώρα μας

Βιβλιοπαρουσίαση
Michael Quinn Patton (επιστημονική επιμέλεια αγγλικής έκδοσης) και Θανάσης Καραλής (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης) (2021). Η παιδαγωγική της αξιολόγησης.
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8, Ιούνιος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Μήνυμα από την Πρόεδρο της ΕΕΑ

Άρθρα
Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: προς ένα πιο ενημερωμένο και πολιτικό περιεχόμενο
Νίκος Τράντας

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Προκλήσεις και προβληματισμοί
Γεώργιος Νάσιος

Συνέντευξη
Αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών: μια νέα αρχή;
Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού κ. Θανάση Κοντογεώργη

Βιβλιοπαρουσίαση
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (2020). Ο Αόρατος Λεβιάθαν. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts