08.04.2016 - Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός Έμπειρου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της εφαρμογής , των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων  των βασικών λειτουργιών του οργανισμού , τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων και έργων, καθώς και μεμονωμένα προγράμματα και έργα. Για την υποβολή…