Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019 16:43

Ετήσιο Συνέδριο Καναδικής Εταιρείας Αξιολόγησης, Halifax, 26-29 Μαίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

Canadian Evaluation Society 40th Annual Conference