Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:29

Capacity Building in Impact Evaluation: Counterfactual and Theory-Based Approaches, EIPA, Βαρκελώνη, 25-26 Νοεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

EIPA-Capacity Building in Impact Evaluation