Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 13:39

8th Evaluation Conference of EU Cohesion Policy, Βουκουρέστι, 20-21 Ιουνίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

8th Evaluation Conference of EU Cohesion Policy, 20-21 June 2019, Bucharest, Romania