Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

https://www.europeanevaluation.org/conferences