Πηγές

Πηγές (6)

Online handbooks and texts
User-friendly Handbook for Project Evaluation (2004) 
Sponsor: National Science Foundation (NSF) 
Scope: The Handbook discusses quantitative and qualitative evaluation methods and suggests ways they can be used as complements in evaluation strategy. 
Audience: People who need to learn more about both what evaluation can do and how to do an evaluation in the field. 
Format: Webpages linking with PDF documents 
Link: http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/start.htm


UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation
Sponsor: Rob McBride and John Schostack, University of East Anglia 
Scope: Basic introduction to monitoring and evaluation in UNICEF 
Audience: Those conducting UNICEF Monitoring and Evaluation activities 
Format: Webpages 
Link: http://www.preval.org/documentos/00473.pdf


Understanding Evaluation
The Way to Better Prevention Programs (1993) 
Sponsor: Developed by Westat for the US Department of Education 
Scope: Designing and implementing evaluation of drug prevention programs 
Audience: School and community agency staff carrying out evaluations mandated under the Drug Free Schools and Communities Act, but broadly applicable 
Format: Webpages (excerpts from full text) or Adobe pdf document (click on link at top of page - the pdf version is complete) 
Link: http://www.ed.gov/offices/OUS/PES/primer1.html


Taking Stock: A Practical Guide to Evaluating Your Own Programs

Sponsor: American Association for the Advancement of Science 
Scope: How to conduct participatory, internal evaluations in community-based organizations 
Audience: Staff in community-based organizations 
Format: Webpages 
Link: http://www.horizon-research.com/publications/stock.pdf


Sampling and Surveying Handbook (1996)

Sponsor: Air University (US Air Force)
Scope: Broadly applicable introduction to surveying and sampling
Audience: Anyone designing surveys or sampling for surveys
Format: Webpages
Link: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/edref/smpl-srv.pdf


Research Methods Knowledge Base

Sponsor: William M Trochim, Cornell University
Scope: Comprehensive introduction to social science research methods
Audience: Undergraduate or graduate-level learners in social sciences
Format: Webpages (free), enhanced web and hardcopy available for order
Link: http://www.socialresearchmethods.net/kb/


Qualitative Methods Workbook
Sponsor: C George Boeree, Shippensburg University 

Scope: Broad look at qualitative methods including phenomenology, structural analysis, observation and interviewing
Audience: Students/Faculty in introductory qualitative methods courses
Format: Webpages
Link: http://www.ship.edu/~cgboeree/qualmeth.html


Programmatic On-Line Evaluation Resources

Sponsor: National Science Foundation (NSF)
Scope: The purpose of this system is to collect and make available evaluation plans, instruments, and reports for NSF projects that can be used as examples by Principal Investigators, projects evaluators, etc.
Audience: The library was developed for professionals seeking to design, conduct, document, or review project evaluations.
Format: The library was developed for professionals seeking to design, conduct, document, or review project evaluations.
Link: http://oerl.sri.com/


Program Managers Guide to Evaluation

Sponsor: Administration on Children, Youth & Families - Dept. of Health & Human Services
Scope: Novice guide to evaluating programs for children, youth & families
Audience: Program managers
Format: Webpages
Link: http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/
other_resrch/pm_guide_eval/index.html


PRECEDE-PROCEDE Model for Health Promotion

Sponsor: PRECEDE-PROCEDE Model for Health Promotion
Scope: The goals of the model are to explain health-related behaviours and environments and design and evaluate the interventions needed to influence both the behaviours and living conditions that influence them and their consequences.
Audience: Those seeking technical guidance and assistance in the process of planning and implementing community-level cancer prevention and control interventions.
Format: Webpages and Slide Presentation
Link: http://lgreen.net/precede.htm


     
 

Practical Guide to Monitoring and Evaluation of Rural Development Projects

Sponsor: International Fund for Agricultural Development (IFAD) Office of Evaluation and Studies
Scope: Development, installation and use of effective project-level M&E systems as tools for impact-oriented management
Audience: Directors and M&E Offices of IFAD supported projects
Format: Webpages
Link: http://www.ifad.org/evaluation/oe/process/guide/index.htm


Planning an Evaluation
Sponsor: University of Wisconsin Cooperative Extension
Scope: These easy-to-use guides are designed to help Extension faculty better plan and implement credible and useful evaluations.
Audience: Extension faculty or funders who are seeking assistance with realistic evaluation strategies.
Format: Available both as webpages and Adobe pdf document.
Link: http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evaldocs.html


Measuring the Difference: Guide to Planning and Evaluating Health Information Outreach
Sponsor: Catherine Burroughs, National Library of Medicine
Scope: Overall guide to evaluating health outreach programs
Audience: Health Educators and Health Science Librarians
Format: Webpage linking to PDF documents
Link: http://nnlm.gov/evaluation/guide/


Locating the Energy for Change: An Introduction to Appreciative Inquiry
Sponsor: Charles Elliott, Cambridge College & International Institute for Sustainable Development
Scope: Introduction to appreciative inquiry with case studies from development settings
Audience: Development Practitioners
Format: PDF documents
Note: Chapter 12 focuses on using Appreciative Inquiry in evaluation
Link: http://www.iisd.org/pdf/appreciativeinquiry.pdf


Learning Lessons in ADB
Sponsor: Asian Development Bank
Scope: Details of the strategic framework for knowledge management in operations evaluation at the Asian Development Bank.
Audience: International evaluation community, development practitioners
Format: Available both as webpages and as an Adobe pdf document
Link: http://www.adb.org/Documents/Reports/Learning-Lessons-ADB/Strategic-Framework-20...


Learning Curves
Sponsor: Asian Development Bank
Scope: Handy, two-paged quick references that feed findings and recommendations from operations evaluation at the Asian Development Bank to a broader range of clients.
Audience: International evaluation community, development practitioners
Format: Available as Adobe pdf documents
Link: http://www.adb.org/documents/series/learning-curves


Instructional Assessment Resources (2007)
Sponsor: Joel Heikes
Scope: Provides research-based, best practices guidance for instructional assessment, evaluation and research
Audience:
Format: Webpages
Link: http://www.utexas.edu/academic/diia/assessment/iar/


Independent Evaluation at the Asian Development Bank
Sponsor: Asian Development Bank
Scope: A forward-looking perspective of operations evaluation at the Asian Development Bank
Audience: International evaluation community, development practitioners
Format: Available both as webpages and as an Adobe pdf document
Link: http://www.adb.org/Evaluation/documents/Independent-Evaluation/Independent-Evalu...


Improving Evaluation Practice: Best Practice Guidelines for Evaluation
Sponsor: Organization for Economic Cooperation and Development
Scope: These guidelines identify key issues and practices that OECD Member countries should take into consideration when seeking to improve their evaluations.
Audience: Evaluators for the public sector performance.
Format: Webpages
Link: http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/1902965.pdf


HyperStat Statistics Textbook
Sponsor: Rice Virtual Lab
Scope: Comprehensive, interactive, novice-advanced level statistics textbook
Audience: Program managers
Format: Webpages
Link: http://davidmlane.com/hyperstat

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για πρότυπα αξιολόγησης.
Η ενότητα χωρίζεται σε δύο υποενότητες:


Πρότυπα αξιολόγησης εθνικών και τοπικών Εταιριών Αξιολόγησης


Πρότυπα αξιολόγησης διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών