Σεπτέμβριος 2023

Κλιματική κρίση και Περιβάλλον. Μια συζήτηση με τον Δρ. Ηρακλή Παναγιωτάκη, Διευθυντή της εταιρίας περιβαλλοντικών μελετών ΕNYDRON, επισκέπτη καθηγητή στο ΕΜΠ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου NICOLE

Ο λόγος στην Κλιματική Κρίση και στο Περιβάλλον. Η αξιολόγηση είναι σημαντικό εργαλείο στη περιβαλλοντική διαχείριση, και μάλιστα ένα ιδιαίτερα ρυθμισμένο εργαλείο, καθώς είναι νομοθετημένη τόσο η ανάγκη της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και η μεθοδολογία εφαρμογής αυτής της αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα, οι αξιολογήσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ η αξιολόγηση του εδάφους, πάρα το γεγονός ότι αποτελεί ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται ακόμα με την απαιτούμενη προσοχή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ αντιλαμβανόμενη το σημερινό κενό, και μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων και διαφωνιών, εξέδωσε στα τέλη του 2021 την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το έδαφος για το 2030 θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για τα «υγιή εδάφη» (Healthy soils) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τη σημασία αυτών των αξιολογήσεων, το υπό-συζήτηση νέο θεσμικό πλαίσιο, τις επιπτώσεις στους τομείς των επενδύσεων και του ρίσκου τους, αλλά και τους προβληματισμούς της μελετητικής κοινότητας για αυτό, θα συζητήσουμε με τον Δρ. Ηρακλή Παναγιωτάκη, Μελετητή Περιβάλλοντος, Διευθυντή της εταιρίας περιβαλλοντικών μελετών ΕNYDRON, επισκέπτη καθηγητή στο ΕΜΠ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τους Ρυπασμένους Χώρους NICOLE.