Δεκέμβριος 2023

Τα εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων. Mια συζήτηση με τον κύριο Αλέξανδρο Χλωρό, Διευθυντή Advisory στην PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.

Τα εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων είναι πολλά και συνεχώς αναβαθμιζόμενα. Πολλά από αυτά είναι και περίπλοκα για όσους δεν είναι οικονομολόγοι, και αυτό γιατί συχνά η αξιολόγηση επενδύσεων επικεντρώνεται στα οικονομικά στοιχεία αυτών παραβλέποντας ή υποτιμώντας τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αν και γίνονται οι αντίστοιχες μελέτες, απαιτείται η οικονομική αποτίμηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην «εξίσωση». Ένα τέτοιο εργαλείο είναι και το Value for Money, ή αλλιώς η σχέση ποιότητας τιμής, που τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί ιδιαιτέρως. Για όλα αυτά τα θέματα συζητάμε με τον κύριο Αλέξανδρο Χλωρό, Διευθυντή Advisory στην PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.