Ιανουάριος 2024

Επιστημονική τεκμηρίωση στη χάραξη δημόσιων πολιτικών. Mια συζήτηση με την Δρ. Στέλλα Λαδή, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δεκέμβριος 2023

Τα εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων. Mια συζήτηση με τον κύριο Αλέξανδρο Χλωρό, Διευθυντή Advisory στην PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E.