Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023

Η Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Εφαρμογής Ρυθμίσεων. Μια συζήτηση με τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου, Διευθυντή του Κέντρου Sir William Dale για Νομοθετικές Σπουδές.

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, ένα αναγκαίο εργαλείο καλής νομοθέτησης. Μια συζήτηση με την κυρία Ελένη Ξανθάκη, καθηγήτρια Νομικής στο UCL, και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας της Ελληνικής Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Η μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου στις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μια συζήτηση με την κυρία Αλεξάνδρα Εμιρζά, Deputy Director του HIGGs

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Μια συζήτηση με τον Δρ. Μιχάλη Γκούμα, Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό, Προϊστάμενο της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Η σημασία της αξιολόγησης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής. Μια συζήτηση με την κυρία Ελένη Γιώτη, Γενική Γραμματέα Eνίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Αφιέρωμα στον Δημήτρη Καραντινό, έναν πρωτοπόρο της αξιολόγησης στην Ελλάδα. 

DK

Strategic Foresight. Μια συζήτηση με τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Strategic Foresight. Μια συζήτηση με τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου.

Αξιολόγηση υποψήφιων Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Μια συζήτηση με την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, κα. Παρασκευή Δραμαλιώτη

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Αξιολογήθηκαν τα μνημόνια; Μια συζήτηση με τον Kαθηγητή κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022