Στο πλαίσιο του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός, Προοπτική Διερεύνηση & Αξιολόγηση» (Υβριδική διοργάνωση, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, 9/11/2023), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 5ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Υβριδική διοργάνωση, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, 10/11/2022), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 4ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση και Ανθεκτικότητα» (Διαδικτυακή διοργάνωση, 11/11/2021), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για τρίτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Η Αξιολόγηση ως Εργαλείο Διακυβέρνησης» (Αθήνα, 30/10/2019), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκήρυξαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 2ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

Στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών» (Θεσσαλονίκη, 2/10/2018), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για πρώτη φορά από την αρχή του θεσμού, προκήρυξαν διαγωνισμό υπό τον τίτλο

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»