ΤΕΥΧΟΣ 7, Δεκέμβριος 2020

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρο
Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Andrea Renda

Αναδημοσιεύσεις
Ενσωμάτωση της αξιολόγησης σε εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της μετασχηματιστικής ανάπτυξης
T. Schwandt, S. D’Errico, Z. Ofir, D. Lucks, K. El-Saddick

Η στιγμή για την ταχεία ανασυγκρότηση των εξαρτώμενων από άνθρακα περιφερειών είναι τώρα
C. Egenhofer, J. Núñez Ferrer, I. Kustova & J. Popov

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ Αλέξανδρος Καΐλης, Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και η Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Νομικές και Πολιτικές Διαστάσεις
Μαριάννα Κονδυλίδου

Νέα

English language abstracts