ΤΕΥΧΟΣ 3, Δεκέμβριος 2018

Παρουσίαση συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018)

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Συνοπτική παρουσίαση συνεδρίου
Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών: Το 13ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης στη Θεσσαλονίκη
Λεονάρδος Καντσός

Θεματική Πρωτοβουλία
Επαγγελματισμός και Αξιολόγηση: Tι πρέπει να γίνει στα επόμενα βήματα;
Κωνσταντίνα Ορφανίδου

Ανοιχτές συνεδρίες
-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και δέσμευση για αξιολόγησή τους
-Αξιολογώντας τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των ΣΒΑ
-Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη