ΤΕΥΧΟΣ 13, Δεκέμβριος 2023

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα

Ελλάδα: Προς μία θεσμική θεμελίωση του Στρατηγικού Μακροχρόνιου Σχεδιασμού για το 2035

Π.Ε. Πετράκης

Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις σχετικά με τη χρήση αξιολογήσεων δημόσιων πολιτικών για την ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Δ. Ιωάννου

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

English language abstracts

 

ΤΕΥΧΟΣ 12, Ιούνιος 2023

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα

Allocation of public funding for greek universities according to qualitative criteria

Ι. Βήκας

Scorecard Methodology for Quantitative Management of Digital Transformation Project Portfolios

Ι. Σολδάτος

Συνέντευξη

Νέα

Περιλήψεις άρθρων στην ελληνική γλώσσα