ΤΕΥΧΟΣ 13, Δεκέμβριος 2023

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα

Ελλάδα: Προς μία θεσμική θεμελίωση του Στρατηγικού Μακροχρόνιου Σχεδιασμού για το 2035

Π.Ε. Πετράκης

Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις σχετικά με τη χρήση αξιολογήσεων δημόσιων πολιτικών για την ενίσχυση της διακυβέρνησης.

Δ. Ιωάννου

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

English language abstracts

 

ΤΕΥΧΟΣ 12, Ιούνιος 2023

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα

Allocation of public funding for greek universities according to qualitative criteria

Ι. Βήκας

Scorecard Methodology for Quantitative Management of Digital Transformation Project Portfolios

Ι. Σολδάτος

Συνέντευξη

Νέα

Περιλήψεις άρθρων στην ελληνική γλώσσα

ΤΕΥΧΟΣ 11, Δεκέμβριος 2022

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρο
Αξιολόγηση της συμμόρφωση ενός προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α)
Ι. Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ε. Καρούκη

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

Συνέντευξη
Αξιολόγηση της Νομοθεσίας
Καθ. Ελένη Ξανθάκη, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για τη Νομοθεσία

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ. Αλέξανδρος Καΐλης, Η Παραγωγή των Νομοθετικών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μέσα και Διαδικασίες

Νέα

English language abstracts

 

ΤΕΥΧΟΣ 10, Ιούνιος 2022

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Στρατηγικές πολιτικές υγείας της Περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση της πανδημίας
Γ. Πατούλης, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Κ. Μανταλιάς, Ι. Υφαντόπουλος

Οι ψυχικές επιπτώσεις και η αισχροκέρδεια, παράμετροι κοινωνικής επιρροής κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Α. Ευσταθίου, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Φ. Ζώρα, Π. Ευσταθίου, Ι. Υφαντόπουλος

Συνέντευξη
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη
Συνέντευξη με την Πρόεδρο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Αξιολόγησης (NESE) κα Παρασκευή Μπουφούνου

Νέα

English language abstracts

ΤΕΥΧΟΣ 9, Δεκέμβριος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
ESGs και Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας των Επιχειρήσεων: Κριτική Διαχρονική Επισκόπηση και Προοπτικές στην Ελλάδα και Διεθνώς
Παρασκευή Μπουφούνου, Μαρία Δέσποινα Αργυρού

Αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις: Στρατηγική ανάλυση προοπτικών και Αξιολόγηση
Δήμητρα Ιωάννου

Καλές πρακτκές στην αξιολόγηση
Βράβευση καλών πρακτικών - 3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Διάκριση στην κατηγορία “Καλύτερα εφαρμοζόμενη ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης” (2021): Η ευκαιρία ανάπτυξης ενός θεματικού μηχανισμού ανοικτών δεδομένων φαρμάκου στη χώρα μας

Βιβλιοπαρουσίαση
Michael Quinn Patton (επιστημονική επιμέλεια αγγλικής έκδοσης) και Θανάσης Καραλής (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης) (2021). Η παιδαγωγική της αξιολόγησης.
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 8, Ιούνιος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Μήνυμα από την Πρόεδρο της ΕΕΑ

Άρθρα
Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: προς ένα πιο ενημερωμένο και πολιτικό περιεχόμενο
Νίκος Τράντας

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Προκλήσεις και προβληματισμοί
Γεώργιος Νάσιος

Συνέντευξη
Αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών: μια νέα αρχή;
Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού κ. Θανάση Κοντογεώργη

Βιβλιοπαρουσίαση
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (2020). Ο Αόρατος Λεβιάθαν. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts

ΤΕΥΧΟΣ 5, Δεκέμβριος 2019

Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών που βραβεύθηκαν από την ΕΕΑ τα έτη 2018 και 2019

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (ΕΣΠΑ 1999–2014)»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και με αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σχέδιο μεσοβραχυπρόθεσμων δράσεων ανάκαμψης στον Δήμο Μαραθώνα
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ανάλυση δεικτών πρόβλεψης της Ελληνικής οικονομίας. Μελέτη Περίπτωσης: Το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ
Διπλωματική Εργασία

Συστήματα διοίκησης απόδοσης και αποδοτικότητας: Ο ρόλος των HR METRICS
Διπλωματική Εργασία

ΤΕΥΧΟΣ 3, Δεκέμβριος 2018

Παρουσίαση συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018)

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Συνοπτική παρουσίαση συνεδρίου
Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών: Το 13ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης στη Θεσσαλονίκη
Λεονάρδος Καντσός

Θεματική Πρωτοβουλία
Επαγγελματισμός και Αξιολόγηση: Tι πρέπει να γίνει στα επόμενα βήματα;
Κωνσταντίνα Ορφανίδου

Ανοιχτές συνεδρίες
-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και δέσμευση για αξιολόγησή τους
-Αξιολογώντας τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των ΣΒΑ
-Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη

ΤΕΥΧΟΣ 1, Δεκέμβριος 2017

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Η αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις μικρές επιχειρήσεις
Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Μανώλης Χρυσάκης

Μεθοδολογία αξιολόγησης και αξιολογητική προσέγγιση μιας μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ν. Καραγιάννης, Ι. Καρκάντζος, Κ. Κατσιμέντος, Γ. Γκουβαλιάς, Ε. Καρούκη

Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στην αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δήμητρα Ιωάννου

Αναδημοσίευση
Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων και Πολιτικών
Γεώργιος Μέργος

Συνεντεύξεις
Αξιολόγηση και Στοχοθεσία
Συνέντευξη με τον Jean-Paul Delattre

Θέση, αντίληψη και χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα
Συνέντευξη με την Μιράντα Θεοδωροπούλου

Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Μέργος (2003, 2009), Κoινωνικo-oικoνoμική αξιoλόγηση επενδύσεων και πoλιτικών
Ιωσήφ Χασσίδ

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007), Evaluation Theory, Models, & Applications
Θανάσης Καραλής

Νέα

English language abstracts