ΤΕΥΧΟΣ 8, Ιούνιος 2021

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Μήνυμα από την Πρόεδρο της ΕΕΑ

Άρθρα
Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: προς ένα πιο ενημερωμένο και πολιτικό περιεχόμενο
Νίκος Τράντας

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Προκλήσεις και προβληματισμοί
Γεώργιος Νάσιος

Συνέντευξη
Αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών: μια νέα αρχή;
Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού κ. Θανάση Κοντογεώργη

Βιβλιοπαρουσίαση
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος (2020). Ο Αόρατος Λεβιάθαν. Δημοκρατία, δικαιοσύνη και ηθική στα χρόνια της κρίσης
Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Νέα

English language abstracts

ΤΕΥΧΟΣ 7, Δεκέμβριος 2020

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρο
Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Andrea Renda

Αναδημοσιεύσεις
Ενσωμάτωση της αξιολόγησης σε εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της μετασχηματιστικής ανάπτυξης
T. Schwandt, S. D’Errico, Z. Ofir, D. Lucks, K. El-Saddick

Η στιγμή για την ταχεία ανασυγκρότηση των εξαρτώμενων από άνθρακα περιφερειών είναι τώρα
C. Egenhofer, J. Núñez Ferrer, I. Kustova & J. Popov

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ Αλέξανδρος Καΐλης, Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και η Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Νομικές και Πολιτικές Διαστάσεις
Μαριάννα Κονδυλίδου

Νέα

English language abstracts

ΤΕΥΧΟΣ 5, Δεκέμβριος 2019

Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών που βραβεύθηκαν από την ΕΕΑ τα έτη 2018 και 2019

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (ΕΣΠΑ 1999–2014)»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και με αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σχέδιο μεσοβραχυπρόθεσμων δράσεων ανάκαμψης στον Δήμο Μαραθώνα
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ανάλυση δεικτών πρόβλεψης της Ελληνικής οικονομίας. Μελέτη Περίπτωσης: Το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ
Διπλωματική Εργασία

Συστήματα διοίκησης απόδοσης και αποδοτικότητας: Ο ρόλος των HR METRICS
Διπλωματική Εργασία

ΤΕΥΧΟΣ 3, Δεκέμβριος 2018

Παρουσίαση συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018)

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Συνοπτική παρουσίαση συνεδρίου
Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών: Το 13ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης στη Θεσσαλονίκη
Λεονάρδος Καντσός

Θεματική Πρωτοβουλία
Επαγγελματισμός και Αξιολόγηση: Tι πρέπει να γίνει στα επόμενα βήματα;
Κωνσταντίνα Ορφανίδου

Ανοιχτές συνεδρίες
-Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και δέσμευση για αξιολόγησή τους
-Αξιολογώντας τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των ΣΒΑ
-Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη

ΤΕΥΧΟΣ 1, Δεκέμβριος 2017

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Η αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις μικρές επιχειρήσεις
Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Μανώλης Χρυσάκης

Μεθοδολογία αξιολόγησης και αξιολογητική προσέγγιση μιας μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ν. Καραγιάννης, Ι. Καρκάντζος, Κ. Κατσιμέντος, Γ. Γκουβαλιάς, Ε. Καρούκη

Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στην αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δήμητρα Ιωάννου

Αναδημοσίευση
Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων και Πολιτικών
Γεώργιος Μέργος

Συνεντεύξεις
Αξιολόγηση και Στοχοθεσία
Συνέντευξη με τον Jean-Paul Delattre

Θέση, αντίληψη και χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα
Συνέντευξη με την Μιράντα Θεοδωροπούλου

Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Μέργος (2003, 2009), Κoινωνικo-oικoνoμική αξιoλόγηση επενδύσεων και πoλιτικών
Ιωσήφ Χασσίδ

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007), Evaluation Theory, Models, & Applications
Θανάσης Καραλής

Νέα

English language abstracts