2020

Τεύχος 7, Δεκέμβριος 2020


Πίνακας περιεχομένων

‘Αρθρο
Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Andrea Renda

Αναδημοσιεύσεις
Ενσωμάτωση της αξιολόγησης σε εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της μετασχηματιστικής ανάπτυξης
T. Schwandt, S. D’Errico, Z. Ofir, D. Lucks, K. El-Saddick

Η στιγμή για την ταχεία ανασυγκρότηση των εξαρτώμενων από άνθρακα περιφερειών είναι τώρα
C. Egenhofer, J. Núñez Ferrer, I. Kustova & J. Popov

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ Αλέξανδρος Καΐλης, Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και η Ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Νομικές και Πολιτικές Διαστάσεις.
Μαριάννα Κονδυλίδου

 

Τεύχος 6, Ιούνιος 2020


Πίνακας περιεχομένων

Αρθρα

Από την Οικονομία των Δεδομένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Σύγχρονες τάσεις στην Παραγωγή και Διαχείριση Δεδομένων.
Γιάννης Σολδάτος

Αναθεώρηση των κριτηρίων αξιολόγησης από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ
Λεονάρδος Καντσός

 

2019

Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2019
Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών που βραβεύθηκαν από την ΕΕΑ τα έτη 2018 και 2019

Πίνακας περιεχομένων

Ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση της πράξης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», του Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (ΕΣΠΑ 1999–2014)»
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και με αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Σχέδιο μεσοβραχυπρόθεσμων δράσεων ανάκαμψης στον Δήμο Μαραθώνα
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)

Ανάλυση δεικτών πρόβλεψης της Ελληνικής οικονομίας. Μελέτη Περίπτωσης: Το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ
Διπλωματική Εργασία

Συστήματα διοίκησης απόδοσης και αποδοτικότητας: Ο ρόλος των HR METRICS
Διπλωματική Εργασία

 

Τεύχος 4, Ιούνιος 2019

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρα

Προοπτικές για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης στην Ελλάδα: ο ρόλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης
Λεονάρδος Καντσός

Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Ι. Παναγόπουλος, Δ. Ιωάννου, Α. Καραγιάννης, Ε. Καρούκη

Συνέντευξη
Η αξιολόγηση στα ελληνικά πανεπιστήμια
Συνέντευξη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Άγγελο Κότιο

 

2018


Τεύχος 3, Δεκέμβριος 2018
Παρουσίαση συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018)

Πίνακας περιεχομένων

Συνοπτική παρουσίαση συνεδρίου
Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών: Το 13ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης στη Θεσσαλονίκη
Λεονάρδος Καντσός

Θεματική Πρωτοβουλία
Επαγγελματισμός και Αξιολόγηση: Tι πρέπει να γίνει στα επόμενα βήματα;
Κωνσταντίνα Ορφανίδου

Ανοιχτές συνεδρίες
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και δέσμευση για αξιολόγησή τους
Αξιολογώντας τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των ΣΒΑ
Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των αρχών της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη

 

Τεύχος 2, Ιούνιος 2018


Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο
Αξιολόγηση Διαρθρωτικών Μεταβολών στους Παραγωγικούς Κλάδους μίας Οικονομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας
Τριαντάφυλλος Πνευματικός

Αναδημοσίευση
Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προσαρμογής για την αντιμετώπιση της Ελληνικής Κρίσης: Καταπολέμηση αιτιών ή συμπτωμάτων;
Άγγελος Κότιος, Γεώργιος Γαλανός, Μανώλης Κουτουλάκης

Συνέντευξη
Η αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Συνέντευξη με τον John LaVelle

Βιβλιοπαρουσίαση
Γεώργιος Μιχαηλίδης (2011), Γιώργος Μιχαηλίδης, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση, στην Ανάπτυξη και στην Κρίση
Κωνσταντίνα Ορφανίδου

 

2017


Τεύχος 1, Δεκέμβριος 2017

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρα

Η αξιολόγηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις μικρές επιχειρήσεις
Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά, Μανώλης Χρυσάκης

Μεθοδολογία αξιολόγησης και αξιολογητική προσέγγιση μιας μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού
I.Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ν. Καραγιάννης, Ι. Καρκάντζος, Κ. Κατσιμέντος, Γ. Γκουβαλιάς, Ε. Καρούκη

Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στην αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
Δήμητρα Ιωάννου

Αναδημοσίευση
Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων και Πολιτικών
Γεώργιος Μέργος

Συνεντεύξεις

Αξιολόγηση και Στοχοθεσία
Συνέντευξη με τον Jean-Paul Delattre

Θέση, αντίληψη και χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα
Συνέντευξη με την Μιράντα Θεοδωροπούλου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Γεώργιος Μέργος (2003, 2009), Κoινωνικo-oικoνoμική αξιoλόγηση επενδύσεων και πoλιτικών
Ιωσήφ Χασσίδ

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007), Evaluation Theory, Models, & Applications
Θανάσης Καραλής