Παρασκευή, 08 Απριλίου 2016 20:29

Ευκαιρίες απασχόλησης 08/04/2016

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός Έμπειρου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της εφαρμογής , των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων  των βασικών λειτουργιών του οργανισμού , τα χαρτοφυλάκια των προγραμμάτων και έργων, καθώς και μεμονωμένα προγράμματα και έργα.

Για την υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε το σύνδεσµο:

https://employment.osce.org/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/irc/candidateSelfService/webui/VisVacDispPG&akRegionApplicationId=821&transactionid=117034694&retainAM=Y&addBreadCrumb=S&p_svid=147428&p_spid=5732747&oapc=8&oas=fDf-tPlxDqKI54l4deWy9Q