Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019 16:21

Training Program “Public policies: from conception to evaluation”, Ecole Nationale d'Administration, 2-13 Σεπτεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

ENA, International Program 2019 (CISAP)