Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Strategic Foresight. Μια συζήτηση με τον Ειδικό Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου.

Τι είναι το strategic foresight ή με άλλα λόγια "οι στρατηγικές προβλέψεις και η προοπτική διερεύνηση” των μελλοντικών προκλήσεων και κινδύνων; Η ανατροπή των βεβαιοτήτων που έφεραν τα σχεδόν "αδιανόητα" των τελευταίων ετών, μας έβαλαν σε σκέψεις για τον τρόπο που οι κοινωνίες και οι χώρες σκέφτονται και σχεδιάζουν το μέλλον τους. Είναι όμως δυνατός ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός; Ποια είναι η αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και πώς συμβάλλει στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας της χώρας; Ποιος ο ρόλος και ποιες οι προοπτικές της αξιολόγησης σε αυτό το νέο “μελλοντοστραφές” πλαίσιο δημόσιων πολιτικών;