30.07.2023

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης προκηρύσσει για πέμπτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

5ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης»

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο 2023.