Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (18:00'-20:00'), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) διοργάνωσε στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, παρουσίαση του «Κειμένου θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης».

EEA IANOS 1

Η προοπτική διαμόρφωσης μιας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης και η συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, αποτέλεσε αρχικά αντικείμενο εισήγησης στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ το 2017. Το 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ αποφάσισε τη σύσταση μίας θεματικής ομάδας εργασίας για την εκπόνηση προτάσεων Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης (με την μορφή ενός κειμένου θέσεων), στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα αξιολόγησης, δημόσιας διοίκησης, περιφερειακής – αναπτυξιακής πολιτικής.

Στόχος του κειμένου θέσεων της ΕΕΑ είναι η κινητοποίηση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην Ελλάδα και η υποστήριξή της σε φορείς λήψης αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης.

Το κείμενο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 11/4/2019 έως 31/05/2019 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ (Κείμενο θέσεων για τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές, ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της ΕΕΑ κ. Λεονάρδος Καντσός, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καθ. κ. Άγγελος Κότιος, ο Ειδικός Γραµµατέας Σώµατος Επιθεωρητών – Ελεγκτών και Καθ. Νοµικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ. ∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, ο Καθ. του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας και ο κ. Λάµπρος Τσόλκας, Μέλος ∆Σ Συνδέσµου Εταιρειών Συµβούλων Μάνατζµεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ) και Αντιπρόεδρος της εταιρείας ACCENTURE. Τη συζήτηση προλόγισε η πρόεδρος της ΕΕΑ κα Δήμητρα Ιωάννου.

 

EEA IANOS 2EEA IANOS 3EEA IANOS 4EEA IANOS 5EEA IANOS 6