Στο πλαίσιο του 13ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, η ΕΕΑ σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Συνεργασίας για την Αξιολόγηση (IOCE) διοργάνωσε σειρά θεματικών εκδηλώσεων για την αξιολόγηση, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" στη Θεσσαλονίκη.