Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:15

Capacity Building in Impact Evaluation: Counterfactual and Theory Based Approaches, EIPA, Βαρκελώνη, 20-21 Μαίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

EIPA-Capacity Building in Impact Evaluation