Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019 12:20

Evaluation and Monitoring of EU Structural and Cohesion Funds Programmes (2014-2020), EIPA, Πράγα,16-18 Οκτωβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

EIPA-EU Structural-Cohesion Funds 2014-2020