ΤΕΥΧΟΣ 10, Ιούνιος 2022

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Στρατηγικές πολιτικές υγείας της Περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση της πανδημίας
Γ. Πατούλης, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Κ. Μανταλιάς, Ι. Υφαντόπουλος

Οι ψυχικές επιπτώσεις και η αισχροκέρδεια, παράμετροι κοινωνικής επιρροής κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Α. Ευσταθίου, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Φ. Ζώρα, Π. Ευσταθίου, Ι. Υφαντόπουλος

Συνέντευξη
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη
Συνέντευξη με την Πρόεδρο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Αξιολόγησης (NESE) κα Παρασκευή Μπουφούνου

Νέα

English language abstracts