ΤΕΥΧΟΣ 11, Δεκέμβριος 2022

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρο
Αξιολόγηση της συμμόρφωση ενός προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α)
Ι. Παναγόπουλος, Α. Καραγιάννης, Ε. Καρούκη

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

Συνέντευξη
Αξιολόγηση της Νομοθεσίας
Καθ. Ελένη Ξανθάκη, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για τη Νομοθεσία

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ. Αλέξανδρος Καΐλης, Η Παραγωγή των Νομοθετικών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μέσα και Διαδικασίες

Νέα

English language abstracts

 

ΤΕΥΧΟΣ 10, Ιούνιος 2022

Πίνακας περιεχομένων

Σημείωμα από τη σύνταξη

Άρθρα
Στρατηγικές πολιτικές υγείας της Περιφέρειας Αττικής για την καταπολέμηση της πανδημίας
Γ. Πατούλης, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Κ. Μανταλιάς, Ι. Υφαντόπουλος

Οι ψυχικές επιπτώσεις και η αισχροκέρδεια, παράμετροι κοινωνικής επιρροής κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Α. Ευσταθίου, Γ. Στεφανάκος, Ι. Κεχρής, Φ. Ζώρα, Π. Ευσταθίου, Ι. Υφαντόπουλος

Συνέντευξη
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εταιρειών και Δικτύων Αξιολόγησης στην Ευρώπη
Συνέντευξη με την Πρόεδρο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Αξιολόγησης (NESE) κα Παρασκευή Μπουφούνου

Νέα

English language abstracts